Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Anvendelse af den grønlandske psykiatrilov over for retspsykiatriske patienter og videoafhøring af børn mv.) - sagsnr. 2013-2268

Print Print
21-08-2013
Læs høringssvar her