Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug - sagsnr. 2013-2267

Print Print
09-08-2013
Læs høringssvar her