Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. - sagsnr. 2013-2265

Print Print
14-08-2013
Læs høringssvar her