Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - sagsnr. 2013-2263

Print Print
28-08-2013
Læs høringssvar her