Procesretsudvalget - Høring over evaluering af lov nr. 181 af 28. februar 2007 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (gruppesøgsmål mv.) - sagsnr. 2013-2240

Print Print
16-08-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-2240 Procesretsudvalget.aspx - d. 24-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.