Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter - sagsnr. 2013-2239

Print Print
12-07-2013
Læs høringssvar her