Lovudvalget - Høring over forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven - sagsnr 2013-2237

Print Print
21-08-2013
Læs høringssvar her