Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 1257 af 11. december 2008 om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og EFTA-lande af person- og varebiler mv., der indeholder visse farlige stoffer - j.nr. MST-7012-00025 - sagsnr. 2013-2236

Print Print
25-07-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-2236 Lovudvalget.aspx - d. 24-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.