Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 1257 af 11. december 2008 om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og EFTA-lande af person- og varebiler mv., der indeholder visse farlige stoffer - j.nr. MST-7012-00025 - sagsnr. 2013-2236

Print Print
25-07-2013
Læs høringssvar her