Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper (Vejledning nr. 8 til serviceloven) - sagsnr. 2013-2221

Print Print
09-08-2013
Læs høringssvar her