Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunal vådområdeprojekter (853/2010) - sagsnr. 2013-2213

Print Print
14-08-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-2213 Lovudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.