Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer - sagsnr. 2013-2196

Print Print
10-07-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-2196 Lovudvalget.aspx - d. 26-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.