Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1113 af 26. november 2012 om forbud mod import og salg af varer til indendørs brug, som indeholder ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP mv. - sagsnr. 2013-2184

Print Print
10-07-2013
Læs høringssvar her