Lovudvalget - Høring over to udkast til bekendtgørelser for persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester - sagsnr. 2013-2170

Print Print
06-08-2013
Læs høringssvar her