Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte - sagsnr. 2013-2168

Print Print
10-07-2013
Læs høringssvar her