Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af fødevarer, foder og andre produkter fremstillet af genetisk modificeret bomuld T304-40 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003 - sagsnr. 2013-2167

Print Print
10-07-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-2167 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.