Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om udvidelse af ordning om underretning til forurettede - Justitsministeriets sagsnr. 2013-731-0026 - sagsnr. 2013-216

Print Print
12-02-2013
Læs høringssvar her