Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love (Obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage og obligatorisk videresendelse af klage over lokalplan mv.) - j.nr.: 020-00102 - sagsnr. 2013-2142

Print Print
10-07-2013
Læs høringssvar her