Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om social service (handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter) - sagsnr. 2013-2136

Print Print
10-07-2013
Læs høringssvar her