Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - ændring af miljøbidragets størrelse og ophævelse af paragraffer vedrørende skrotningsbidrag - sagsnr. 2013-2133

Print Print
10-07-2013
Læs høringssvar her