Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af fusíonsskatteloven, selskabsskatteloven, lov om skattefri virksomhedsomdannelse og ejendomsværdiskatteloven - sagsnr. 2013-2127

Print Print
05-08-2013
Læs høringssvar her