Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond mv. - sagsnr. 2013-2125

Print Print
14-08-2013
Læs høringssvar her