Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven og lov om kommunale og regionale valg (nye regler om suspension og afsættelse af borgmesteren, frister for sagsmateriale mv. til kommunalbestyrelsen og udvalg) - sagsnr. 2013-2112

Print Print
10-07-2013
Læs høringssvar her