Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden - sagsnr. 2013-2105

Print Print
02-07-2013
Læs høringssvar her.