Lovudvalget - Høring over EU-Kommissionens forslag til forordning om overvågning, rapportering af CO2-emissioner fra skibsfart - sagsnr. 2013-2104

Print Print
14-08-2013
Læs høringssvar her