Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af medieansvarsloven (forlængelse af klagefrist og opbevaringsperiode) - sagsnr. 2013-2027

Print Print
11-07-2013
Læs høringssvar her