Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om fordeling af midler fra puljen til landsdækkende almennyttige formål - sagsnr. 2013-2026

Print Print
02-07-2013
Læs høringssvar her.