Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud) - sagsnr. 2013-2007

Print Print
09-08-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-2007 Strafferetsudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.