Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud) - sagsnr. 2013-2007

Print Print
09-08-2013
Læs høringssvar her