Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne - sagsnr. 2013-2000

Print Print
03-07-2013
Læs høringssvar her.

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-2000 Lovudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.