Strafferetsudvalget - Sagsnr. 2012-940-0013 Høring over rapport fra tværministriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler - sagsnr. 2013-1984

Print Print
17-07-2013
Læs høringssvar her