Skatteudvalget - Høring over udkast til ændring af mindstekravsbekendtgørelsen om mindre virksomheder - sagsnr. 2013-1964

Print Print
25-06-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1964 Skatteudvalget.aspx - d. 30-05-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.