Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation, klager mv. - sagsnr. 2013-1962

Print Print
01-08-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1962 Lovudvalget.aspx - d. 07-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.