Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer mv. - sagsnr. 2013-195

Print Print
22-01-2013
Læs høringssvar her