Lovudvalget - Høring over forslag til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion mv. (Tilladelse til at opbinde kvæg over 6 måneder, m.m.) - sagsnr. 2013-1948

Print Print
19-06-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1948 Lovudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.