Lovudvalget - Høring over forslag til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion mv. (Tilladelse til at opbinde kvæg over 6 måneder, m.m.) - sagsnr. 2013-1948

Print Print
19-06-2013
Læs høringssvar her