Lovudvalget - Høring over forslag til ny vederlagsbekendtgørelse for hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i henhold til hegnsloven og mark- og vejfredsloven - sagsnr. 2013-194

Print Print
17-01-2013
Læs høringssvar her