Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven (justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger mv.) - sagsnr. 2013-1902

Print Print
19-06-2013
Læs høringssvar her