Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om mark- og vejfred (Ændring af reglerne om aflivning af hunde, katte og tamkaniner samt ophævelse af retten til at kræve optagelsespenge mv.) - sagsnr. 2013-1897

Print Print
09-08-2013
Læs høringssvar her