Lovudvalget - Høring om fastsættelse af grænseværdier for brug af natriumfosfat (E 339) som syreregulator i naturlige tarme til pølser - sagsnr. 2013-1895

Print Print
18-06-2013
Læs høringssvar her