Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer mv. - sagsnr. 2013-1894

Print Print
12-07-2013
Læs høringssvar her