Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer mv. - sagsnr. 2013-1894

Print Print
12-07-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1894 Lovudvalget.aspx - d. 27-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.