Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Register over Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret) - sagsnr. 2013-1815

Print Print
21-06-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1815 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.