Lovudvalget - Høring over forslag til ændrede grænseværdier for en række pesticidrester (j.nr. 2012-29-221-01458) - forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 /SANCO/11264/2012) - sagsnr. 2013-1814

Print Print
18-06-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1814 Lovudvalget.aspx - d. 07-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.