Høring vedr. tilladelse til markedsføring af pollen fra genetisk modificeret majs MON810 som fødevare og fødevareingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003 - sagsnr. 2013-1813

Print Print
13-06-2013
Læs høringssvar her.