Høring over forslag til ændrede grænseværdier for en række pesticidrester (j.nr. 2013-29-221-01781) - forslag til ændring af forordning (EF) Nr. 396/2005 (SANCO/11114/2013) - sagsnr. 2013-1799

Print Print
13-06-2013
Læs høringssvar her.

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1798 lovudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.