Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) Nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter mv. - sagsnr. 2013-1797

Print Print
13-06-2013
Læs høringssvar her.