Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om firtagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang til offentlig Digital Post - sagsnr. 2013-1796

Print Print
02-07-2013
Læshøringssvar her.

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1796 lovudvalget.aspx - d. 21-09-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.