Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse mv. om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post - sagsnr. 2013-1795

Print Print
02-07-2013
Læs høringssvar her.