Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om vandløb, lov om naturbeskyttelse og lov om planlægning (Op- og nedklassifikation af vandløb, forenklet administration af skovbyggelinjen og forenkling af VVM-processen mv.) - sagsnr. 2013-1794

Print Print
06-08-2013
Læs høringssvar her